Skip to content

Stichting Puur de Greidhoeke is opgericht door boeren & bewoners om de biodiversiteit in en van de Greidhoeke te versterken. In samenwerking met boeren, burgers en omwonenden initiëren we projecten die ten goede komen aan (de beleving van) de natuur.

We streven naar een natuur inclusieve landbouw en samenleving, waarin mens, bedrijf en dier samen kunnen leven, ondernemen en recreëren. De Greidhoeke en daarmee het kleiweidegebeid, moet een voorbeeldfunctie dragen voor de rest van Nederland hoe de mens kan leven in een natuur inclusieve landbouw en samenleving.

Voorbeelden van initiatieven van Stichting Puur de Greidhoeke zijn onder andere:

 • Creëren van meer biodiversiteit bloemrijke bermen die geschikt zijn voor vlinders, bijen en andere insecten.
 • Plaatsen van bijenhotels voor onder andere metselbijen en wilde bijen.
 • Stimuleren van pluktuinen op verschillende locaties.
 • Zichtbaar maken van de biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw door middel van vier wandelroutes.
 • Picknickplekken vormgeven langs de vier wandelroutes.

Bestuur Stichting Puur de Greidhoeke

Het bestuur van Stichting Puur de Greidhoeke bestaat uit Bert Vollema, Catharina Veenstra en Gerard van Asselt. Zij zijn te bereiken op puurdegreidhoeke@gmail.com.

Financieel mede mogelijk gemaakt door

 • Regiodeal Natuurinclusieve landbouw
 • Provincie Fryslân
 • Gemeente Súdwest Fryslân
 • Doarpsbelang Wommels
 • Doarpsbelang Easterein
 • Ondernemersvereniging Wommels Easterein

Uitvoer, content en vormgeving

 • Projectleiding en inhoud: Teade de Boer; Fjildwurk
 • Uitvoer en creativiteit: Tsjeard Hofstra
 • Vormgeving: Marije Bakker, Tarek Larif; Staat van Creatie
 • Website: Jaring Rispens; 5Online
 • Drukwerk: Van der Eems en Interlinie

Foto’s (met toestemming)

 • Wiebe Palstra
 • Douwe Struiksma
 • Bennie van der Weide
 • Teade de Boer
 • Jappie Boersma

Vogelpaspoorten

 • Hans Peeters

Bijenhotels, vlinderbermen en rustplekken

 • Dirk Yde Sjaarda
 • Sipke Hiemstra
 • Steven Strikwerda
 • Simon de Winter, Hanneke Wijnia; Natuurmonumenten
 • Hendrik Kuiper
 • Murk Nijdam
 • Emke de Hoop
 • Symen Bouma
 • Aart Laferte

Dorpsroutes

 • Johan Wagenaar
 • Aant Hofstra
 • Meinte Wesselius
 • Evert Sybesma
 • Berend Santema
Back To Top