Skip to content

Kies een route

route TRINGA TOTANUS
ald dyk – Tureluur – Tsjirk 4 km

De Ald Dyk, de oude dijk, was tot het einde van de 19e eeuw de route van Franeker naar Sneek. Tegenwoordig is het een schelpenpad voor wandelaars en een ruiterpad. Het pad loopt dwars door de weilanden en meanderde met het water mee (ook in het logo), de omliggende weilanden waren vroeger nat en sompig. Voorde Tureluur de perfecte omstandigheden om te broeden en jongen groot te brengen. En stel dat u na het lopen van de route nog meer van het dorp Oosterend wil zien, dan is er nog een aanvullende dorpsroute op te vragen bij de lokale horeca.

route LIMOSA LIMOSA
Súdhoeke – Grutto – Skries 7 km

Het logo staat voor de meest zuidelijke route, toepasselijk door de Wommelser Súdhoeke. Naast de historie van het dorp rond de kaasmakerijen en kaaspakhuizen, gaat de route langs het trekpad langs de Bolswarder vaart. Al snel rijst de Slachtedijk op, de waterkering van de oude Middelsee. Over de Slachte heen, is het in het voorjaar het koninkrijk van de “Kening fan de Greide” de vogel des Vaderlands, de grutto. Niet alleen op Gruttoland broeden er veel weidevogels, op vele percelen langs deze route is het een waar weidevogelfeest.

route vanellus vanellus
Skrok – Kievit – Ljip 5 km

Centraal gelegen op deze wandelroute is het natuurgebied Skrok, wat speciaal ingericht wordt voor weidevogels. Dit is één van de weinige plekken waar je al zittend op een bankje kan genieten van de balts van de kievit, broedende kieviten en kleine pullen die rond de natte greppels om voedsel zoeken. De oude ruggetjes van het cultuurhistorische landschap zien we terug op het logo van de route, greppels en ekers. De picknickplek, pluktuin en de grootste openbare vogelbibliotheek ter wereld bij het beheerkantoor van Natuurmonumenten maken deze route tot een unieke (rustgevende) beleving van de Greidhoeke.

route gallinago gallinago
De Pôle – Watersnip – Waarlamke 4 km

De meest waterrijke route, waarvan het eindpunt “De Jeneverpôle” alleen over water bereikbaar is. Vanuit het dorp Oosterend neemt de route laat de contrasten van de huidige tijd zien, enerzijds moderne landbouw, anderzijds percelen die nog nooit geploegd zijn. Voor dorpsbewoners is dit een bekende route, voor vele anderen nog een onbekende route. De Gallinago gallinago, oftewel de Watersnip, is een vogel die zich niet vaak laat zien, maar als je hem één keer ziet dan blijf je er naar kijken. Dat geldt ook voor het oude kloosterpad “De Pôle om”.

Dorpsroutes

De bestaande dorpsroute van Easterein heeft een nieuwe vormgeving gekregen in de stijl van Puur de Greidhoeke. De dorpsroute van Wommels is nieuw ontwikkeld door drie enthousiaste heren (Aant, Meinte en Johan).  Beide dorpsroutes hebben een flyer en in het dorp staan op diverse plekken bordjes met QR-codes. Door deze te scannen ontvangt u meer informatie over deze locatie

Algemene informatie Puur de Greidhoeke

Stichting Puur de Greidhoeke is opgericht door boeren & bewoners om de biodiversiteit in en van de Greidhoeke te versterken. In samenwerking met boeren, burgers en omwonenden initiëren we projecten die ten goede komen aan (de beleving van) de natuur. We streven naar een natuur inclusieve landbouw en samenleving, waarin mens, bedrijf en dier samen kunnen leven, ondernemen en recreëren. De Greidhoeke en daarmee het kleiweidegebeid, moet een voorbeeldfunctie dragen voor de rest van Nederland hoe de mens kan leven in een natuur inclusieve landbouw en samenleving.

Nieuws #greidhoeke

mede mogelijk gemaakt door

Back To Top